En spørreundersøkelse for en friskere alderdom

Hva betyr god hjernehelse og gode levevaner for deg?
Kan levevaner og livsstil påvirke hjernehelsen?

Om undersøkelsen

Gjennom en spørreundersøkelse ønsker vi å kartlegge kunnskap i befolkningen om sammenhenger mellom levevaner og risiko for å utvikle demens senere i livet. Vi ønsker også å undersøke hva som motiverer befolkningen til å endre levevaner.
Les mer om undersøkelsen

«Som pårørende til en mor med Alzheimers, håper jeg så mange som mulig blir med på denne

undersøkelsen. Kunnskapen som kommer ut av den kan bidra både til at flere kan gjøre endringer rundt egen livsstil, som igjen vil påvirke våre barn, barnebarn og nærmeste familie. Det er foreløpig ingen kur mot demens, så forebygging er noe av det viktigste vi kan gjøre.»

Terje Sporsem, komiker
Terje Sporsem, porterettfotografi